TraditionalCatholic.net · New Testament 

The Epistle of St. Paul the Apostle to the Romans

  Chapter 3  

3:1 What advantage then hath the Jew, or what is the profit of circumcision?

3:1 quid ergo amplius est Iudaeo aut quae utilitas circumcisionis

3:2 Much every way. First indeed, because the words of God were committed to them.

3:2 multum per omnem modum primum quidem quia credita sunt illis eloquia Dei

3:3 For what if some of them have not believed? shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid.

3:3 quid enim si quidam illorum non crediderunt numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit absit

3:4 But God is true; and every man a liar, as it is written, That thou mayest be justified in thy words, and mayest overcome when thou art judged.

3:4 est autem Deus verax omnis autem homo mendax sicut scriptum est ut iustificeris in sermonibus tuis et vincas cum iudicaris

3:5 But if our injustice commend the justice of God, what shall we say? Is God unjust, who executeth wrath?

3:5 si autem iniquitas nostra iustitiam Dei commendat quid dicemus numquid iniquus Deus qui infert iram secundum hominem dico

3:6 (I speak according to man.) God forbid: otherwise how shall God judge this world?

3:6 absit alioquin quomodo iudicabit Deus mundum

3:7 For if the truth of God hath more abounded through my lie, unto his glory, why am I also yet judged as a sinner?

3:7 si enim veritas Dei in meo mendacio abundavit in gloriam ipsius quid adhuc et ego tamquam peccator iudicor

3:8 And not rather (as we are slandered, and as some affirm that we say) let us do evil, that there may come good? whose damnation is just.

3:8 et non sicut blasphemamur et sicut aiunt nos quidam dicere faciamus mala ut veniant bona quorum damnatio iusta est

3:9 What then? Do we excel them? No, not so. For we have charged both Jews, and Greeks, that they are all under sin.

3:9 quid igitur praecellimus eos nequaquam causati enim sumus Iudaeos et Graecos omnes sub peccato esse

3:10 As it is written: There is not any man just.

3:10 sicut scriptum est quia non est iustus quisquam

3:11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.

3:11 non est intellegens non est requirens Deum

3:12 All have turned out of the way; they are become unprofitable together: there is none that doth good, there is not so much as one.

3:12 omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum

3:13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have dealt deceitfully. The venom of asps is under their lips.

3:13 sepulchrum patens est guttur eorum linguis suis dolose agebant venenum aspidum sub labiis eorum

3:14 Whose mouth is full of cursing and bitterness:

3:14 quorum os maledictione et amaritudine plenum est

3:15 Their feet swift to shed blood:

3:15 veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem

3:16 Destruction and misery in their ways:

3:16 contritio et infelicitas in viis eorum

3:17 And the way of peace they have not known:

3:17 et viam pacis non cognoverunt

3:18 There is no fear of God before their eyes.

3:18 non est timor Dei ante oculos eorum

3:19 Now we know, that what things soever the law speaketh, it speaketh to them that are in the law; that every mouth may be stopped, and all the world may be made subject to God.

3:19 scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur his qui in lege sunt loquitur ut omne os obstruatur et subditus fiat omnis mundus Deo

3:20 Because by the works of the law no flesh shall be justified before him. For by the law is the knowledge of sin.

3:20 quia ex operibus legis non iustificabitur omnis caro coram illo per legem enim cognitio peccati

3:21 But now without the law the justice of God is made manifest, being witnessed by the law and the prophets.

3:21 nunc autem sine lege iustitia Dei manifestata est testificata a lege et prophetis

3:22 Even the justice of God, by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe in him: for there is no distinction:

3:22 iustitia autem Dei per fidem Iesu Christi super omnes qui credunt non enim est distinctio

3:23 For all have sinned, and do need the glory of God.

3:23 omnes enim peccaverunt et egent gloriam Dei

3:24 Being justified freely by his grace, through the redemption, that is in Christ Jesus,

3:24 iustificati gratis per gratiam ipsius per redemptionem quae est in Christo Iesu

3:25 Whom God hath proposed to be a propitiation, through faith in his blood, to the shewing of his justice, for the remission of former sins,

3:25 quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae propter remissionem praecedentium delictorum

3:26 Through the forbearance of God, for the shewing of his justice in this time; that he himself may be just, and the justifier of him, who is of the faith of Jesus Christ.

3:26 in sustentatione Dei ad ostensionem iustitiae eius in hoc tempore ut sit ipse iustus et iustificans eum qui ex fide est Iesu

3:27 Where is then thy boasting? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith.

3:27 ubi est ergo gloriatio exclusa est per quam legem factorum non sed per legem fidei

3:28 For we account a man to be justified by faith, without the works of the law.

3:28 arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis

3:29 Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also.

3:29 an Iudaeorum Deus tantum nonne et gentium immo et gentium

3:30 For it is one God, that justifieth circumcision by faith, and uncircumcision through faith.

3:30 quoniam quidem unus Deus qui iustificabit circumcisionem ex fide et praeputium per fidem

3:31 Do we, then, destroy the law through faith? God forbid: but we establish the law.

3:31 legem ergo destruimus per fidem absit sed legem statuimus