TraditionalCatholic.net · New Testament 

The Epistle of St. Paul the Apostle to the Romans

  Chapter 2  

2:1 Wherefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou dost the same things which thou judgest.

2:1 propter quod inexcusabilis es o homo omnis qui iudicas in quo enim iudicas alterum te ipsum condemnas eadem enim agis qui iudicas

2:2 For we know that the judgment of God is, according to truth, against them that do such things.

2:2 scimus enim quoniam iudicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt

2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them who do such things, and dost the same, that thou shalt escape the judgment of God?

2:3 existimas autem hoc o homo qui iudicas eos qui talia agunt et facis ea quia tu effugies iudicium Dei

2:4 Or despisest thou the riches of his goodness, and patience, and longsuffering? Knowest thou not, that the benignity of God leadeth thee to penance?

2:4 an divitias bonitatis eius et patientiae et longanimitatis contemnis ignorans quoniam benignitas Dei ad paenitentiam te adducit

2:5 But according to thy hardness and impenitent heart, thou treasurest up to thyself wrath, against the day of wrath, and revelation of the just judgment of God.

2:5 secundum duritiam autem tuam et inpaenitens cor thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei

2:6 Who will render to every man according to his works.

2:6 qui reddet unicuique secundum opera eius

2:7 To them indeed, who according to patience in good work, seek glory and honour and incorruption, eternal life:

2:7 his quidem qui secundum patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerentibus vitam aeternam

2:8 But to them that are contentious, and who obey not the truth, but give credit to iniquity, wrath and indignation.

2:8 his autem qui ex contentione et qui non adquiescunt veritati credunt autem iniquitati ira et indignatio

2:9 Tribulation and anguish upon every soul of man that worketh evil, of the Jew first, and also of the Greek.

2:9 tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum Iudaei primum et Graeci

2:10 But glory, and honour, and peace to every one that worketh good, to the Jew first, and also to the Greek.

2:10 gloria autem et honor et pax omni operanti bonum Iudaeo primum et Graeco

2:11 For there is no respect of persons with God.

2:11 non est enim personarum acceptio apud Deum

2:12 For whosoever have sinned without the law, shall perish without the law; and whosoever have sinned in the law, shall be judged by the law.

2:12 quicumque enim sine lege peccaverunt sine lege et peribunt et quicumque in lege peccaverunt per legem iudicabuntur

2:13 For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

2:13 non enim auditores legis iusti sunt apud Deum sed factores legis iustificabuntur

2:14 For when the Gentiles, who have not the law, do by nature those things that are of the law; these having not the law are a law to themselves:

2:14 cum enim gentes quae legem non habent naturaliter quae legis sunt faciunt eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex

2:15 Who shew the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness to them, and their thoughts between themselves accusing, or also defending one another,

2:15 qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis testimonium reddente illis conscientia ipsorum et inter se invicem cogitationum accusantium aut etiam defendentium

2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel.

2:16 in die cum iudicabit Deus occulta hominum secundum evangelium meum per Iesum Christum

2:17 But if thou art called a Jew and restest in the law, and makest thy boast of God,

2:17 si autem tu Iudaeus cognominaris et requiescis in lege et gloriaris in Deo

2:18 And knowest his will, and approvest the more profitable things, being instructed by the law,

2:18 et nosti voluntatem et probas utiliora instructus per legem

2:19 Art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them that are in darkness,

2:19 confidis te ipsum ducem esse caecorum lumen eorum qui in tenebris sunt

2:20 An instructor of the foolish, a teacher of infants, having the form of knowledge and of truth in the law.

2:20 eruditorem insipientium magistrum infantium habentem formam scientiae et veritatis in lege

2:21 Thou therefore that teachest another, teachest not thyself: thou that preachest that men should not steal, stealest:

2:21 qui ergo alium doces te ipsum non doces qui praedicas non furandum furaris

2:22 Thou that sayest, men should not commit adultery, committest adultery: thou that abhorrest idols, committest sacrilege:

2:22 qui dicis non moechandum moecharis qui abominaris idola sacrilegium facis

2:23 Thou that makest thy boast of the law, by transgression of the law dishonourest God.

2:23 qui in lege gloriaris per praevaricationem legis Deum inhonoras

2:24 (For the name of God through you is blasphemed among the Gentiles, as it is written.)

2:24 nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes sicut scriptum est

2:25 Circumcision profiteth indeed, if thou keep the law; but if thou be a transgressor of the law, thy circumcision is made uncircumcision.

2:25 circumcisio quidem prodest si legem observes si autem praevaricator legis sis circumcisio tua praeputium facta est

2:26 If, then, the uncircumcised keep the justices of the law, shall not this uncircumcision be counted for circumcision?

2:26 si igitur praeputium iustitias legis custodiat nonne praeputium illius in circumcisionem reputabitur

2:27 And shall not that which by nature is uncircumcision, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision art a transgressor of the law?

2:27 et iudicabit quod ex natura est praeputium legem consummans te qui per litteram et circumcisionem praevaricator legis es

2:28 For it is not he is a Jew, who is so outwardly; nor is that circumcision which is outwardly in the flesh:

2:28 non enim qui in manifesto Iudaeus est neque quae in manifesto in carne circumcisio

2:29 But he is a Jew, that is one inwardly; and the circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

2:29 sed qui in abscondito Iudaeus et circumcisio cordis in spiritu non littera cuius laus non ex hominibus sed ex Deo est